mga bagong chismis

Saturday, January 14, 2006

Isang Gabay sa Paghimay sa Salamisim ng Leksika at Sintaktika ng Salitang Balbal ng mga BaklaAraw ng Huling Pag-patnugot:

14 ng Enero 2006

Kasabay ng Kabanata 2


Darapwat nag-lipana na ang mga ganito, ako ay gumawa ng talaang-gabay ng mga pa-balbal na mga salitang bakla na aking ginamit sa aking mga salaysay. Ako ay nagsama na rin ng isang maigsing diskurso sa paghimay sa salamisim ng leksika ng nabanggit na uri ng balbal.


May ibang salita na minarapat ko na hindi isama dahil malalaman ninyo ang kahulugan ng mga ito sa konteksto ng pagkakagamit sa salaysay. Naririto ang ilang gabay upang mas mapadali ang inyong pag intindi sa mga salitang balbal ng mga bakla (o tinatawag na Blue Book sa salitang pabalbal ng mga bakla nuong dekada '70): 1. Karaniwan, ang magkakatunog ay magkakasing kahulugan. HALIBAWA: Shorlog, kyorlog, borlog (kahulugan: tulog o matulog)

 2. Ang karaniwang morpolohiya na ginagamit ng mga bakla upang mas "lumalim" ang salita nang hindi maintindihan ng mas nakakararami ay ang pag-daragdag ng isa o mas maraming pantig. Karaniwan, mas maraming pantig ang maidagdag ay itinuturing na mas mainam. HALIMBAWA: Borlog -> Borlogambus, Borlogehey, Borlogsiva, Borlogistry (kahulugan: tulog o matulog).

 3. Tulad ng pagdaragdag ng pantig upang mas "lumalim" ang salitang balbal, mayroon ding mga buong salita na walang ibig sabihin kung tatanggalin sa sumasaklaw ritong ugat na salita. HALIMBAWA: "PING ping kuping kinuping-kuping ng saging"-> ang tanging salitang bakla dito na may ibig sabihin ay "PING" (oo o tumpak) at ang ibang salita ( ping kuping kinuping-kuping ng saging) ay walang ibig sabihin at idinagdag lamang upang mas maging "mabulaklak" ang pangungusap. Dapat ring tandaan na "lyrical" ang salitang balbal ng mga bakla - mas masarap pakinggan sa pandinig, mas progresibo ang pagkakagamit.

 4. Minsan ay ginagamit rin ang mga pangalan ng mga kilalang tao, bagay, kaganapan, tugtugin at iba pa. Kapag ganito ang naganap ay ang unang ngalan ang tinitignan upang makuha ang kahulugan o dili kaya ay ang bahagi ng pangalan na may katunog na salita. HALIMBAWA: SANdara Park, SANdra Bullock, SUNshine Cruz, SUNshine Dizon - lahat ng mga ito ay gumamit ang morpolohiya ng Ingles na salitang "Sun" bilang salitang ugat (Kahulugan: araw o umaga). HALIMBAWA 2: Jun POLIStico - Ang ugat na salita rito ay morpolohiya ng salitang Pulis".

 5. Sa salapi, ito ang mga karaniwang ginagamit:

  • PLUKS, KYUKS, PLUGS: piso (HALIMBAWA: 10 kyuks = 10 piso);

  • HEYMS, HAMS, HAMMER: daang piso (HALIMBAWA: 1 heyms = 1 daang piso);

  • KYAW: libong piso (HALIMBAWA: 1 kyaw = 1 libong piso);

  • THOUSAND: piso (HALIMBAWA: 10 thousand = 10 piso);

  • HAWAII: 50 piso;

  • TWINKLE: 20 piso 6. Ang mga mayoryang batas na sinusunod sa wikang Pilipino (at paminsan-minsan sa Filipino) tulad ng pag-implika ng kasarian at pagdagdag ng mga hulapi at unlapi ay sinudunod din sa leksikang bakla. HALIMBAWA: DAOT - taong masama ang ugali -> DAUTERO: lalaking masama ang ugali -> DAUTERA: babaeng masama ang ugali; GABU: gabi -> KAGABU - kagabi

 7. Marami ang mga inaakalang salitang bakla na sa katohanan ay hindi naman. Ang ilan sa mga ito ay hiram sa mga salitang banyaga tulad ng: WATASHI - Hapones ng ako; HAGGARD - malalim na Ingles ng pagod; OKANI - Hapones ng salapi...

 8. Ang salitang balbal ng mga bakla ay nagbabagong anyo at kahulugan ayon sa kulturang minorya na sumasaklaw sa lunan. Sa madaling sabi, ang baklang Kapampangan ay magkakaruon ng ibang anyo ng leksika kung ihahambing sa baklang Bisaya. Ang mga ginamit ko sa aking mga sanaysay ay mga "mainstream" o "universal" na mga salitang balbal ng bakla at iba naman ay mga salitang ginagamit sa mga kinalakihan kong lugar tulad ng Maynila at Olongapo.


Kung mayroon kayong alam na etemolohiya ng isa o mas maraming pang salitang kasama sa aking talaan, o kaya'y mayroon akong pagkakamali sa semantika at sintaktika sa LAHAT ng aking sulat, mangyari lamang na inyong kagyat na ipagbigay-alam sa akin sa shanarawarriors@yahoo.com.


Kung kayo ay gumagamit ng SMART na "sim card", maari kayong kumuha ng pang-araw-araw na salitang balbal sa pamamagitan ng pa "text" ng salitang SPLUK sa numerong 286. Ito ay gawa ng aking matalik na kaibigang si BERNARD.


Kung mayroon din kayong katanungan na hindi nasasaklaw ng talaang-gabay na ito na kinakailangan ng kagyat na kasagutan, mas mainam na kayo ay sumangguni sa pinakamalapit na bakla sa inyong lunan. Maraming salamat sa inyong pag tangkilik. SHANARA-LA-RA!!!


0 mga komento:

Post a Comment

<< balik